Kısa Kısa Android – 6 (Özel Font Kullanma)

Android’de uygulama geliştirirken yer yer uygulamamıza özel fontlar kullanmak isteyebiliriz. Halihazırda Android; SANS_SERIF, SERIF ve MONOSPACE olmak üzere üç farklı font tipi ile gelmekte. Bu fontları kullanmak istediğimizde Typeface.SERIF vb. şeklinde bir yazım yeterli olacaktır. Ancak bunların dışında farklı bir font kullanmak için öncelikle kullanmak istediğimiz fontu res klasörü altında bulunan assets/fonts klasörüne kopyalamalıyız.

font_folder

 

Daha sonra uygulamaya eklemiş olduğumuz bu fontu kullanabilmek için öncelikle assets klasöründe çağırmamız gerekiyor.

Typeface new_font=Typeface.createFromAsset(getAssets(), "/fonts/fontAdi.ttf");

Bu tanıtımı da yaptıktan sonra artık fontumuz kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Bir çok android bileşeninin sahip olduğu setTypeface() özelliğini kullanarak fontu bu bileşene atayabiliriz.

Örnek kullanım ve kod :

public class MainActivity extends Activity {
TextView tV;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);


  Typeface font_tV=Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/fontAdi.ttf");


  tV=(TextView)findViewById(R.id.tV);
  tV.setTypeface(font_tV);
  }
}

Join the ConversationLeave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment*

Name*

Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.